Stěhování svatého Antonína

Zúčastněné osoby: Restaurátorka Taťana Konstantinova, ak. sochař Jiří Novák, kastelán Valdštejna Ladislav Koucký, foto Ladislav Šourek