Pan profesor Bohuslav Finke

 

                           poslední člen Valdštejnské společnosti, 

                           učitel, radioamatér, kulturní pracovník

          -----------------------

 Pokaždé když pan profesor Finke přišel na Valdštejn, byla to pro nás velká událost. Na snímku ho vidíme při jeho poslední návštěvě při příležitosti výstavy k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy, kdy mu bylo více než 90. let a na hrad přišel pěšky. Tehdy nám věnoval kopii studie dr. Žídka "Neznámá milenka K. H. Máchy", kde se autor snaží dokázat Máchovy návštěvy u Vrabců na Bukovině u Hr. Skály a jeho blízký vztah s jejich dcerou Aničkou s následkem dvou dětiček. Profesionální badatelé o věrohodnosti studie pochybují, ale pokud vím, nikdo se jí vážněji nezabýval. Pamětník Vlastimil Trakal z Doubravic o pravdivosti příběhu nepochyboval. Bohužel pan profesor krátce potom zemřel.

  Profesor Finke byl víceméně pouze o deset let starší nežli moje matka, která někdy ve dvacátých letech 20. století byla jeho žačkou.  Od té doby se stále znali a pan profesor, bydlící kousek nad turnovským "gymplem", se při svých pravidelných vycházkách u nás občas stavoval. On měl zaběhlý denní okruh, který do posledních dní dodržoval: Z Výšinky do Kyselovska, tam doprava přes trať, kousek rovně a podle Libuňky zpět k Turnovu. U nás poseděl na lavičce, trochu oddechl a pokračoval domů. Já jsem v té době s fotoaparátem objížděl sochy v okolí Turnova a pana profesora jsem rád brával sebou. Bylo na něm vidět, jak ho takové malé výlety těší.