Pernerův mlýn ve Svijanech


   Před mnoha lety jsem od dostal kamaráda Vaška Matějky z Přepeř celou řadu starších vyobrazení Svijanského mlýna. První foto je z roku 1930. Na dalších snímcích z roku 1955 je dvakrát i Vaškův otec, který ve mlýně léta pracoval a s dnešními majiteli se dobře znal. Když jsem tam byl u Pernerů pro svolení, zda ty snímky mohu zveřejnit, dali mi pro Vaška slušný pytel mouky. Musel jsem ale důkladně popsat, kde on v Přepeřích bydlí. Důvěřuj, ale prověřuj. Znáte to.

-------------------------

  Mlýn se tu připomíná již v roce 1420. Zarazilo mě to. Proč zrovna tohle datum. 30. června toho roku totiž Orebité pod vedením Hynka Krušiny z Kumburka vypálili cisterciácký klášter v Hradišti, ke kterému "grangie" Svijany patřila. Grangie to byla taková předsunutá výspa kláštera, hospodářská usedlost s kaplí. Tímto slovem se původně označovala kamenná sýpka, stodola nebo klášterní dvorec. Granus je totiž latinsky zrno. Ve Svijanech je grangie doložena již roku 1345. Zarazilo mě, kdo vlastně ten mlýn postavil a kdy? Že by hradišťští cisterciáci? Na hradišťském klášterním statku se mlýn uvádí již v roce 1100 (Vilikovský). No jo, to je ale asi padesát let před cisterciáky. Že by tedy benediktini (Fr. Palacký, A. L. Frint )? Mnoho odborníků na ně nevěří (J. V. Šimák). Kdo se v tom má tedy vyznat. V roce 1437 mlýn spolu s obcí a veškerým zbožím svijanským přešel v zástavu Hynku z Valdštejna a na Vranovu (Malé Skále). Později byl majetkem hrabat Šliků, kteří o něj a o svijanské zboží přišli pro svoji účast ve stavovských rebeliích (r. 1547). V roce 1565 se dostal spolu se Svijany za díl Jaroslavu z Vartenberka a jeho dědicům. Mlýn, který roku 1624 získal Maxmilián z Valdštejna, v majetku tohoto rodu zůstal až do roku 1814. Někdy v 19. století náležel mlynáři Kabeláčovi. V roce 1852 znovu vyhořel, ale byl opět postaven. Dále byl v majetku mlynáře Bernarda, následovaným jeho dcerou provdanou za majora Nataliho. V soupise mlýnů okresů Turnov a Český Dub z roku 1928 se v trochu nejasném zápise k mlýnu ve Svijanech - Podolí 16 uvádí J. Bernard a syn, majitel Božena Natali. Měli tady tehdy jednu turbínu, která při spádu 2,24 m, průtoku 6,25 m3 a účinnosti 75 % dávala výkon 140 Hp. (Manželé Scheybalovi v "Klíči od domova" sem v neznámém roce připisují sedm kol.) Následující Družstevní závody z Dražic nad Jizerou zde provozovaly námezdní mletí a vodní sílu využívaly i k výrobě elektrické energie. Roku 1933 mlýn koupil Bohumil Perner, celý jej zrekonstruoval, opatřil novým zařízením a jeho semelky každým rokem stoupaly. Tento mlýn v roce 1938 vyhořel a na jeho místě byl postaven firmou Prokop automatický mlýn a na svou dobu moderní průmyslové budovy, které donedávna plnily svou funkci.