Zaniklé vesničky pod Valdštejnem


   Modlice a Kokoška, dvě vesnice pod Valdštejnem patřící k novoveské rychtě. "Zmizely v bouřích XV. věku", napsal o nich J. V. Šimák. Kde asi mohly být? Mnohokrát jsme to probírali s kamarádem, horolezcem Františkem Fibrichem. Pomohla nám náhoda. "Lesáci" v té době čistili příkopy podél cest z lesa k Turnovu a František v jednom výkopu zahlédl keramické střepy. Samozřejmě jsem tam vyrazil. Nebylo toho tam málo. Obdélníková plošina s prameništěm v horní části, místo tak pro tři, čtyři chalupy. Na západní straně zabahněný, ale stále dobře znatelný rybníček. Stružka vody od prameniště, která přes něj kdysi tekla, si již dávno namířila napříč plošinou a jejím okrajem si prorazila cestu dolů, k lesní silničce vzdálené asi 20 metrů. I keramické střepy se tam daly najít, bývalo zvykem házet odpad za stavení. Většinou se v něm vyskytovaly částí hrnců a nádobí. Výjimku představoval roh kachle z kamen.  

  V druhé polovině 80 let minulého století na Turnovsku dosti často působil českolipský archeolog František Gabriel s Luckou Kracíkovou (dnes Kurzovou), tehdy ještě studentkou. Postupně vytvářeli stavebně historické průzkumy okolních hradů - Frydštejn, Rotštejn, Valdštejn ... Občas jsem jim při zaměřování dělával figuranta. O nálezu vesničky jsem je informoval, zašli se tam podívat, po prohlídce s mými názory souhlasili. Provádět tam ale nějaké průzkumy, nebyla jejich práce. Část z posbíraných střepů jsem tedy odnesl do turnovského muzea archeologu Janu Kosinovi. Dost jsem se s ním znal, v té době vykonával dozor nad archeologickými pracemi Mirky Cejpové na Valdštejně. Bohužel právě nebyl v muzeu přítomen, tak jsem tam nálezy ponechal, s tím, aby mu byly předány. Žil jsem v naivní domněnce, že se někdo přijde zeptat na zdroj střepů, nebo, že se v prostoru osady zahájí nějaký výzkum .... NIC. Dlouho, léta. Potom se v publikaci Jiřího Waldhausera Český ráj ... objevila zprávička o pozůstatcích staré vesničky objevené Janem Kosinou ve výkopu pro el. kabel vedoucím od parkoviště pod lesem k Valdštejnu což je asi  o kilometr jinde. Chybička se vloudila. 

Pozn: Na černobílém fotu je vidět část do muzea odevzdaných střepů. Co se s nimi stalo, netuším. Na bar. fotu ze současnosti, je zbytek nálezů, který mi tehdy zůstal doma.