Liebiegové a jejich rodina


     Rod římskokatolického vyznání přišel ze slezkého, protestantského Landshutu (současný polský název je Kamienna Góra), rodová linie počíná Johannem Libichem. Jeho syn Peter Liebieg, prýmkař (1670 -1723), se usadil ve východních Čechách v Broumově (Branau), kde v blízkosti benediktinského kláštera hledal v době náboženských sporů ochranu podle staré zkušenosti, že pod zahnutou berlou se snadněji žije.

   Uvedené údaje jsem sbíral téměř dva roky a jsou převzaté převážně z německých originálů. V některých případech i ze zdrojů, které jsem neměl možnost ověřit. Jména jsou kvůli zachování přesnosti většinou ponechaná v původním tvaru a pokračovatelé rodu jsou zdůrazněni tučným písmem. Tento výňatek pochází z 2. dílu knihy Za tajemstvími kraje pod Kozákovem. L. Š.

                                                     --------------------------------------------------------------------

                                     Per laborem ad honorem - prací k slávě

              Johann Peter Liebieg, občan a majitel domu v Broumově, oddán 5. září 1700, manželka Anna Regina Polai, dcera                                 soukeníka Davida Polaie

                                                                ------------------------------------------------------------

   Děti Johanna Petera Liebiega a Anny Reginy Polai

1) Jacob Johann Liebieg, pokřtěn 1. 9. 1701

2) Franz Johann Liebieg, pokřtěn 5. 11. 1702, zemřel 7. února 1777 jako bývalý primátor ve věku 75 let, manželka Marie Katharina Schmitt zemřelá 2. 2. 1765 ve věku 59 let

3) Georg Johann Liebieg, pokřtěn 29. 12. 1705

4) Benedict Josef Liebieg, pokřtěn 19. 3. 1707

5) Peter Johann Liebieg, pokřtěn 3. 10. 1709

6) Maria Barbara Liebieg, pokřtěná 10. 2. 1712

7) Katharina Anna Liebieg, pokřtěná 18. 2. 1714

8) Regina Anna Liebieg, pokřtěná 7. 7. 1716

9) Rosina Anna Liebieg, pokřtěná 30. 4. 1723

------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Děti Franze Johanna Liebiega a Marie Kathariny Schmitt

1) Elisabeth Johanna Liebieg, pokřtěná 29. 6. 1730

2) Anton Franz Liebieg, pokřtěn 17. 3. 1732

3) Barbara Marie Liebieg, pokřtěná 17. 3. 1732

4) Johann Anton Liebieg, pokřtěn 2. 9. 1736

5) Rosalia Maria Liebieg, pokřtěná 22. 8. 1737

6) Kaspar Melchior Balthasar Liebieg, pokřtěn 6. 1. 1739

7) Katharina Maria Liebieg, pokřtěná 12. 4. 1740

8) Gertrud Maria Josefa Liebieg, pokřtěná 18. 3.1742

9) Josef Benedict Adam Liebieg - pokřtěn 3. 3. 1744, obchodník s látkami a přísedící u soudu, zemřel ve věku 36. let jako soudní  přísedící 15. 5. 1779, manželka Josefa Margarethe Weisser, dcera soukeníka.

   --------------------------------------------------------------------

   Děti Josefa B. A. Liebiega a Josefy Margharethe Weisser

1) Barbara Elisabeth Franziska Katharina Liebieg, pokřtěná 15. 11. 1768, zemřela 22. 4. 1794

2) Adam Franz Thomas Liebieg, pokřtěný 19. 12. 1769, občan, soukeník v Broumově, zemřel ve 42. letech 18. 10. 1811, manželka        Magdalena Waniczek, dcera doktora mediciny a chirurgie Franze Waniczka, zemřela 14. 3.1818

Johann Liebieg
Johann Liebieg

3) Adalbert Josef Liebieg, pokřtěný 20. 4. 1771, zemřel 32. 8. 1771

4) Margaretha Anna Maria Barbara Liebieg, pokřtěná 26. 7. 1772

5) Joachim Josef Benedikt Liebieg, pokřtěný 21. 3. 1774

6) Franz Karel Erasmus Florian Liebieg, pokřtěný 2. 6. 1775

7) Libor Josef Jacob Liebieg, pokřtěný 22. 7. 1778

8) David Josef Benedikt Liebieg, pokřtěný 7. 8. 1779

      ----------------------------------------------------------

   Děti Adama F. T. Liebiega a Magdaleny Waniczek

1) Franz Josef Adam Liebieg, pokřtěný 1799, zemřel 1878 - se svým bratrem Johannem založil v Liberci podnik Liebieg - Werke, 10. 7. 1867 prohlášen rytířem, (diplom 28. 7.), 25. 5. 1872 přijat do šlechtického stavu. Byl spoluzakladatelem liberecké spořitelny. Pro své zaměstnance zřizoval sociální zařízení, podporoval školy, církve a dobročinnost. K tomu pro město Liberec zřídil nadaci, ze které se v závažném případě dar poskytl. Za své služby byl v roce 1872 dědičně povýšen do rakouského šlechtického stavu. Měl tři syny.

2) Anna Maria Josefa Liebieg, pokřtěná 24. 1. 1801

3) Johann Ignaz Carl Liebieg, narozen a pokřtěn 7. 7. 1802, založil se svým bratrem Franzem podnik Liebieg - Werke, člen Českého  zemského sněmu a Říšské rady, 22. 3. 1867 byl prohlášen rytířem, 10. 2. 1868 přijat do šlechtického stavu

   První sňatek v srpnu 1832, manželka Marie Theresie Münzberg narozená 9. 9. 1810, zemřela 28. 8. 1848, dcera Antona Münzberga majitele realit a textilní továrny (kottonfabrik) v Jiřetíně (St. Georgenthalu) a Theresia Ulbricht

   Druhý sňatek 6. 7. 1853, manželka Maria Louise Caroline Jungnickel, dcera měšťana, majitele domů a továrny Johanna Nepomuka Jungnickela a Francesky Münzbegrové v St. Georgenthalu, nar. 26. 2. 1830 svatba v Sloupu (Bürgstein) u České Lípy r. 1853

4) Maria Eva Josefine Liebieg, pokřtěná 4. 8. 1804, zemřela 27. 12. 1806

5) Adam Franz Xaver Liebieg, pokřtěný 9. 2. 1807, zemřel 2. 5. 1807

6) Pauline Helena Therese Liebieg, pokřtěná 1. 7. 1808

7) Karl Adalbert Fortunat Liebieg, pokřtěný 23. 4. 1810, zemřel 30. 11. 1811

8) Josef Adam Alois Liebieg, pokřtěný 19. 5. 1811, zemřel 2. 10. 1811

  ----------------------------------------------------------------------

   Děti z prvního manželství Johanna I. C. Liebiega s M. T. Münzberg

1) Ludwig Anton Alois Johann, narozený 16. 8. 1833, zemřel 6. 12. 1833

2) Maria Pauline Aloisie Liebieg, baronka (Freiin) von Liebieg (15. 8. 1835-1914), vedoucí "Liebiegova dětského domova" (Liebiegschen Kinderheims), r. 1873 uvedená jako zakladatelka (Stifterin)

3) Johann Josef Moritz, nar. 11. 8. 1836, ženatý s Leopoldine Therese Mayer, stavitel Liebiegova paláce ve Vídni, delegát Zemského sněmu

4) Adeline Ida Maria Anna, nar. 23. 8. 1837-1877, provdaná za Josefa rytíře z Mallmannu průmyslníka, od roku 1860 byl společníkem firmy Liebieg, r. 1871 konzulem, roku 1881 generálním konzulem ve Vídni

5) Heinrich Carl Julius, baron (Freiherr) von Liebieg, (29. 8. 1839-1904), ženatý s Caroline Voigt textilní továrník, sběratel umění, stavitel cukrovaru ve Skřivanech u Králového Hradce

6) Theodor Franz Emil,svobodný pán von Liebieg, nar. 5. 12. 1840, zemř. 8. 8. 1891, textilní továrník, získal sňatkem vinice a zámek Niederburg (později přezvaný na "zámek Liebieg") v Gondorfu na řece Moselu, oddán 15. 8. 1871, manželka Angelika Clemens, nar. 26. 7. 1848, zemřela 9. 1. 1919

Tovární hotel "U města Hamburku"
Tovární hotel "U města Hamburku"

7) Hermine Therese Maria Anna, nar. 1. 10. 1842, vdaná za Emil von Mallmann, Paris

8) Ida Josefa Anna, nar. 13. 4. 1844, zemř. 27. 9. 1845

9) Leontine Wilhemine Maria Anna, nar. 26. 2. 1846

10) Gabriele Emilie Marie Anna, nar. 16. 2. 1848, vdaná za Carl Weinrich 

11) Berta Emilie Maria Anna, nar. 16. 2. 1848, vdaná za Carl Freiherr (baron) von Gagern 

   ---------------------------------------------------------

   Děti z druhého manželství Johanna Liebiega s M. L. C. Jungnickel

12) Alfred Adolf Alois Oscar, baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg, nar. 21. 6. 1854 - 1930, majitel cukrovaru (Zuckerfabrikant), německý generální konzul ve Vídni, ženatý s Therese von Mallmann

13) Oscar Johann Franz Maria, nar. 18. 10. 1855, zemř. 26. 7. 1856 

14) Otto Anton Emil Carl, baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg, nar. 25. 9. 1857 - 1930, majitel cukrovaru

15) Carl Johann Josef Maria, nar. 17. 7. 1866

   --------------------------------------------------------

   Děti Theodora Franze Emila von Liebieg

1) Theodor Johann Petr, baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg, 15. 6. 1872-23. 5. 1939, textilní továrník v Liberci, převzal vedení firmy v roce 1890, automobil-Pionier, zakladatel liberecké automobilky RAF, oženil se 6. 5. 1901 s Marie Ida Blaschka, nar. 14. 9. 1881

2) Rizza, 20. 6. 1873 - 1948

    1. manželství s Heinrich, Freiherr Lasalle Louisenthal

    2. manželství s Max, Freiherr Wittinghof Schell

3) Gisbert, nar. 9. 12. 1874

4) Adeline, nar. 20. 2. 1880, provdána za Luitwin von Boch-Galhau

5) Leo, baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg, nar. 11. 8. 1882, zemř. 4. 3. 1922,

správce vinic (Weingutsverwalter) v Gondorfu

  -------------------------------------------------------------------------

   Děti Theodora Johanna Petra von Liebieg

1) Theodora Hyacinte Angelika, nar. 13. 6. 1902, provdána za Rolanda Köstera

2) Johann Wolfgang Konrad, baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg, 10.8.1904-1965, textilní továrník, majitel vinic (Weingutsbesitzer) v Gondorfu

3) Helene Gisbertine Gabriele, nar. 4. 3. 1906

4) Maria Arabela Rizza, nar. 1. 1. 1908

5) Theodor Alfred Maria,baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg (nar. 15. 9. 1911 - 1965), textilní továrník, majitel vinic v Gondorfu

   -----------------------------------------------------------

Ferdinand rytíř von Liebieg (1836-1873), textilní továrník. Od roku 1858 pracoval ve firmě svého otce a v roce 1872 se stal společníkem.

Železnobrodská textilka
Železnobrodská textilka

   Synové Franze Josefa Adama von Liebieg

Franz, baron (Freiherr, svobodný pán)von Liebieg (1827-1886), textilní továrník, zakladatel a ředitel spořitelny, člen Českého zemského sněmu a Říšské rady. Od roku 1845 pracoval ve firmě svého otce. Přeložil centrálu podniku do Vídně. V rodném Liberci byl vicepresidentem Obchodní a průmyslové komory. V letech 1866 - 1871 byl poslancem Zemského sněmu v Praze a v letech 1869, 1870 a 1873 - 1880 libereckým radním. Roku 1883 byl v rakouském šlechtickém stavu (Freiherrnstand). Zemřel bezdětný a na stavbu radnice v Liberci zanechal 100 000 zl. (Odpovídá dnešním asi 10 miliónům Kč.)

Ludwig, baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg (1846-1909), textilní továrník. Od roku 1867 pracoval ve firmě svého otce, kde se roku 1878 stal ředitelem. V letech 1886 - 1909 byl jejím výhradním držitelem. Jeho manželka Anna, roz. Knollová (1855 - 1926) změnila v roce 1909 právní formu firmy (Rechtsform) na akciovou společnost. V roce 1916 obdržela titul (Standeserhohung) Freifrau (baronka) von Liebieg.

  -----------------------------------------------------------

   Další, nezařazení členové rodu

Gisbert Clemens, baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg (1850-1906), textil. továrník a bankéř ve Vídni

Gisbert, baron (Freiherr, svobodný pán) von Liebieg (1874-1944), textilní továrník a bankéř ve Vídni

Margarethe Stella Ida Maria Hermine, baronka (Freiin) paní von Liebieg (*1880), manželka hraběte Resseguier von Miremont

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ