JOSEF BROŽ, 

                    básník Máchova kraje, * 27. 1. 1921 v Mnichově Hradišti - Lhoticích
                              Člen Obce spisovatelů a Literárního klubu Pegas Mělník

                              ( Pro internetový portál Region Jizera zpracoval Miroslav Sígl, dlouholetý přítel básníka z dob jejich mládí)

                                                                                   ----------------------------------------------

   Josef Brož po maturitě na reálném gymnáziu v Turnově pracoval v hospodářství svých rodičů a teprve po válce a osvobození naší země si doplnil vzdělání na Učitelském ústavu v Plzni. Vyučoval na základních a středních školách ve sv

  Dálkově vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po obhajobě disertační práce získal tehdejší titul "promovaný pedagog" (dnes PaedDr. nebo Mgr.)

  V roce 1958 byl propuštěn ze školských služeb pro podezření z "protistátního vyučování" (snažil se opravit dějepisné učebnice, zejména pokud šlo o význam 28. října 1918 a T. G. Masaryka). Pracoval dva roky jako dělník v podniku LIAZ Mnichovo Hradiště.

                        Od roku 2000 je členem Obce spisovatelů, v roce 2010 mu byl udělen čestný titul Osobnost Pegasu.

                                      -----------------------------------------

              Jeho bibliografie je velmi obsáhlá. Uveďme chronologicky základní básníkova díla:

1937 Otiskuje jednotlivě své práce v týdeníku Rodný kraj, v Lidovém deníku, Rozkvětu a Družstevních novinách.

1942 Nakladatelství Český ráj v Sobotce přijalo k vydání jeho sbírku básní "Jitřní rosa", ale autor posléze vydání odvolal.

1945 Báseň "Toho dne" zvítězila v celostátní literární soutěži mládeže.

1948 - 1954 Básník odmítl psát v duchu marxismu-leninismu, nevyplnil ani nabídnutou přihlášku do Svazu spisovatelů.

1955 Zvítězil svými verši v literární soutěži Libereckého kraje.

1956 Ministerstvo školství doporučilo k vydání jeho knihu "Tvá záře" o J. A. Komenském, avšak Pedagogické nakladatelství ji zamítlo z politických důvodů.

1957 - 1989 Kromě pěti básní v týdeníku Svoboda nepublikoval a nenapsal žádnou báseň poplatnou komunistickému režimu.

1995 Básnická sbírka "Profily" (vydal Literární klub Pegas Mělník) a další sbírka "Krajina básní" (vydalo Nakladatelství Máchova kraje).

1996 "Přijímání pod obojí" (Nakladatelství MBA, Mnichovo Hradiště), dvě další sbírky "Podještědí s láskou" a "Šel poutník krajem básní" (Nakladatelství Máchova kraje).

1997 "Kostecká zastavení" (vydalo Nakladatelství Máchova kraje).

1998 "Zpíváno z lásky" a "Sedmikrásky naší lásky" (druhé vydání této knížky dětské poezie vyšlo v roce 2006) - Nakladatelství Máchova kraje.

1999 "Schůzky s Podještědím" a "Dostaveníčko na Kosti" (Nakladatelství Máchova kraje).

2000 "Máchovské preludium" (Nakladatelství Máchova kraje), "Domalovánky" - dětská poezie (Nakladatelství Máchova kraje).

2001 "Krajina básníkova zpěvu" (druhé a třetí vydání v roce 2010), "Volání domova" a "Vítání ptačího zpěvu" (Nakladatelství Presstar).

2002 "Podještědská vyznání", "Krajinou Podbezdězí", Michovohradišťské etudy" "Český ráj - má láska" (Nakladatelství Máchova kraje) a nejúspěšnější básníkova kniha "O pejskovi Šmudlíkovi" (vyšla ve čtyřech vydáních - 2002-2006).

2003 "Listopad vzpomínek" (vyšla ve třech vydáních v Nakladatelství Presstar - Modřišice. Petr Vaníček).

2004 "Zpívající země" - dětská poezie (Presstar).

2005 "Šeříky, voňte do vzpomínek" (Presstar)

2006 " Křídla" (Literární klub Pegas Mělník).

2007 "Valečovu a jeho krajině" a "Bajaja" - pro děti i dospělé (Presstar).

2008 "Verše domova" a "Souznění" (spolu s Blankou Štráchalovou - Literární klub Pegas Mělník).

2009 "Slunce ve znaku" a "Perličky" - dětská poezie (Presstar).

2010 "Přes práh srdce" a "V zoo zahradě" (Presstar).

2011 "Krajinou poezie (Gentiana, Jilemnice).

2012 "Krajinou Českého ráje" (Presstar), účast ve sborníku Básníci nad soutokem (Pegas Mělník).

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ