Aktiv pro ochranu památek, historická zajímavost


 Nevím, zda vám je známo, ale v polovině osmdesátých let existoval v Turnově na "Městě..." tzv. Aktiv pro ochranu památek. Byla to laická komise složená z lidí různých oborů, celkem jich bylo asi 25. Z muzea tam byla pozdější starostka dr. Hana Maierová. Já s Kouckým z Valdštejna, L. Knébl ze Stav. odboru NV, Ciler za OSP ..........? Šéfovala tomu ing. Milada Vrbatová, stavařka, velice šikovná odbornice, která tehdy vykonávala stavební dozor na hradě Valdštejně. Aktiv z Městského NV dostával k posouzení různé projekty. Naší náplní byly i různé posudky k památkám, např. Nudvojovický kostelík. U jednání s Židovskou obcí a Židovským muzeem kolem pobouraného židovského hřbitova v 86´ jsme také byli.  V rámci naší činnosti jsme řešili i projekt nového silničního mostu nad ním. Navrhovali jsme, aby se v projektu zařídilo i financování oprav a údržby hřbitova, který most značně poškodil. Jeho průběh změnit nešlo, nebylo kam, a bylo jasné, že hřbitov utrpí. V té době se tato trasa považovala pouze za náhradu Palackého ulice a už tehdy se mluvilo o jižním obchvatu města údolím Libuňky. (A ani to nebylo poprvé. Je to ale na delší řeč.) Předpokládalo se, že obchvat přijde na řadu někdy kolem roku 2005. V projektu křižovatky na Pyrámu snad již byl ponechaný prostor (průjezd) pro odbočku k Jičínu. Posuzovali jsme také tehdejší Plán rozvoje města, kde bylo mnoho věcí, které se později použily (např. plynofikace). Uvažovalo se o přestavbě a přístavbě (rozšíření) tehdejšího pionýrského domu (Dnešní MAGIC), kde měly vzniknout prostory pro další činnosti. Někde mám ještě nějaké zápisy...  

Židovský hřbitov ještě bez mostu
Židovský hřbitov ještě bez mostu

Poznámka: Ing. Milada Vrbatová, rozená Forejtková, zesnula  ve věku 91 roku v polovině července 2023. Rozloučení ve Smuteční síni v Turnově bylo 17. 7. 2023. Ve funkci stavebního dozoru na Valdštejně byla víc jak 10 let. Před ní funkci vykonával pan Adam, bratr známého turnovského lékaře.