Geolog RNDr. Zdeněk Roth DrSc.

                                          (1. 12. 1914 Praha - 13. 10. 2009 Chotyně

                                                                             ----------------------------------------------------------
Střelmistr Bohumil Klápště
Střelmistr Bohumil Klápště

Volně vyňato z knihy Za tajemstvími kraje kolem Jizery:    Osud mě v druhé polovině devadesátých let 20. století náhodně zavál na Vrát, nebylo možné, abych nenarazil na pozůstatky tamního dolování. V té době ještě také žilo mnoho účastníků aktivit ing. Janečka za 2. světové války. Kromě řady dalších jsem také navštívil pana Bohumila Klápštěho, bývalého vrátského střelmistra. Dlouhé hodiny jsme spolu proseděli nad magnetofonem a pan Klápště vzpomínal. Na různé příhody z práce v dole, na zasypané kamarády, vzpomněl i na dosud žijící. Na Antonína Vunderera z Vrátu, který po skončení těžby sám zařizoval odvezení rudy a likvidaci dolu. Vzpomněl na geologa dr. Rotha, který tam tehdy též pracoval, a poradil mi, kde bych jej mohl najít. Adresu se mi vbrzku podařilo sehnat a trochu s obavami jsem jej dopisem požádal o spolupráci při pátrání po historii starého železářství. Pan doktor velice ochotně přislíbil a pro spolupráci ještě získal svého švagra Veleho z Líšného. Ten ale bohužel zakrátko zemřel.  

RNDr. Zdeněk Roth
RNDr. Zdeněk Roth
Antonín Wunderer
Antonín Wunderer

  Tímto bych chtěl doktora Rotha představit. Bude tak trochu mužem v pozadí, bez jehož rad a posudků by zůstalo mnoho nejasného. Někdy to bylo třeba jen jedno, dvě slůvka v dopise, která mě navedla patřičným směrem. Velký dík mu patří také za to, že vydržel i moji počáteční naivitu a absolutní neznalost geologické problematiky. Teprve po ujištění, že v žádném případě nechci psát o železářství z geologického hlediska, a po prvních výsledcích, se mezi námi rozvinula krásná spolupráce. Rád bych zde uvedl několik údajů ze životopisu dr. Zdeňka Rotha. Cituji z dopisu: "V roce 1933 jsem začal studovat na Přírodovědecké fakultě v Praze přírodopis a zeměpis jako budoucí středoškolský profesor. Na více jak deset let však nebyla naděje získat takovéto místo. Hospodářské oživení v letech 1936-7 se projevilo snahou podnikatelů získat mladé absolventy university pro vodohospodářské a naftové prospekční úkoly (fa. Artesia Vacuum Oil CO) V roce 1939 oživením ve zbrojním průmyslu vznikl i zájem Zbrojovky ing. F. Janečka. Nastoupil jsem u Zbrojovky na inzerát. Bylo to po zavření českých vysokých škol Němci, kdy jsem byl jako asistent prof. Radima Kettnera přidělen Státnímu geofysikálnímu ústavu v Praze. Po nástupu u firmy Janeček si mne sám ing. Janeček zavolal do své vily v Týnci nad Sázavou, byl v té době již nemocen a přijal mne v ložnici. Tam mi také vyložil svůj podnikatelský záměr: chtěl těžit v Čechách železnou rudu a podle jakéhosi švédského patentu z ní vyrábět zvlášť kvalitní ocel. Geologickou představu o vyhledání ložiska rudy měl naivní: představoval si, že provede-li v Protektorátě vrty v 1 km síti, vhodnou rudu že najde. Dal z tohoto důvodu zhotovit ve svém podniku dvě kopie malé švédské vrtné soupravy Craelius pro vrty asi do 1500 m. Řekl jsem mu, že by takto sotva uspěl a že železnou rudu je možné v Čechách hledat daleko snáze geologickými prostředky." Tolik úvodem o dr. Rothovi, o jeho působení na Vrátě bude psáno později. Jeden důležitý údaj je však třeba uvést již nyní. Dr. Roth sepsal podrobnou studii o historii vrátského dolování, která vyšla ve Sborníku státního geologického ústavu v roce 1948. Jsou v ní nejenom poměrně dobře známé historicky zaměřené informace od starších autorů (J. V. Šimák, Fr. Mizera), ale také soupis starých autorů, zabývajících se geologií Železnobrodska (Reuss, Moteglek aj.), následovaný přehledem dolování od roku 1850, až po podrobný popis činností ve čtyřicátých letech 20.stol., kdy dr. Roth na Vrátě sám pracoval. Pro odborníky je v ní mnoho údajů o výsledcích geomagnetických měření, přehled geologických poměrů a řada map vrátských dolů. Cenný je přehled vzorků vrátské rudy včetně jejich chemického složení. Celou ji nebylo možné v knížce pro obsáhlost uvést.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------