Bohumil Sochor

                                                lidový historik, sběratel, Horská Kamenice

 Sběratel, lidový historik, písmák - jak vystihnout drobného člověka zamilovaného do své vesničky a její historie. Již poloha jeho stavení mluvila za vše: zemědělská usedlost s hospodářskými budovami stojící kousek nad vsí... Za léta našeho - snad mohu říci přátelství, bylo to něco více, nežli známost lidí se společnými zájmy - jsem odsud několikrát odjížděl dosti pozdě večer. Nad hlavou rozsvícená zimní noční obloha plná hvězd. Naproti přes Jizeru svítil Pelechov a vesničky severního úbočí kozákovského hřebene. Pipice, Záhoří... Pod nohama rozzářené údolí Železného Brodu. Nebylo možné hned odjet, musel jsem se zastavit a chvíli postát. Ten kraj mě nepustil.

  S panem Sochorem jsme se seznámili, když jsem tady před lety sháněl informace o dávném místním dolování železné rudy do knihy Za tajemstvími kraje kolem Jizery. On byl první, kdo mi řekl o štole Štěpán, první, kdo mi řekl o zaniklém mlýně a staveních v Dolánkách u řeky Kamenice. První, kdo mě upozornil na řadu dokumentů a poradil, kde je nalézt. Bohumil Sochor byl i autorem knihy o Sochorech, kterých v ní shromáždil několik set. Kdysi jsme spolu ve sborníku Od Ještěda k Troskám (čísle 5+6 roku 2002) zveřejnili Frydštejnský urbář, snad nejstarší literární památku našeho kraje. Z Desek zemských  památku opsal prof. dr. J. V. Šimák (1870 - 1941) rodák z Turnova a opis se nachází v jeho pozůstalosti v Okresním muzeu Českého ráje v Turnově, druhá část je v Národním muzeu v Praze. Farář Jan Hrdý jeho text přeložil a r. 1910 vydal v německém časopise v Liberci. V našem čase byl rukopis prof. Šimáka otištěn v č. 7/1998 krajanského listu "Hospodář" v Texasu v USA jako upozornění na vzácnou písemnou památku ze 16. století. Z Hospodáře" jsme jej převzali a po přepsání z Šimákova originálu uvedeném ve staré češtině, uveřejnili. Samotný přepis byla nekonečná práce. Několikrát jsme přepsaný text jeden po druhém kontrolovali. Při první kontrole jsme našli 250 chyb. Při druhé jich bylo asi padesát.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


                                     Registrum správní panství Frýdštejnského

  Léta 1547 v sobotu den Moudrosti Boží a po sv. Lucii (17. 12.) tato registra správní založena jsou všech důchodů peněžitých i jiných všelijakých užitků k panství frydštajnskému naležejících buďto stálých nebo běžných podle registr starých rukou někdy urozeného pána pana Jana z Wartmberka sepsaných i také vedle jednoho každého téhož dne k tomu plathu osobně se přiznání, jakož se níž při jedné každé osobě zejména píše vše na český groš i peníz...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Množství dokumentů, novinových výstřižků a zápisků B. Sochora bylo po jeho smrti deponováno do jabloneckého archivu.

                                                                                                                                                                               L. Šourek 2013