Pojkar Miroslav

                                                                 Zakladatel CHKO Český ráj

                                    Na uvedeném snímku vidíme Miroslava Pojkara na hradě Valdštejně v roce 1986 při výročí 

                                    150 let od smrti básníka Karla Hynka Máchy . Já sám jsem se s M. P. znal pouze velmi krátce.