Spolek Dědina


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 Sdružení "Dědina" na památku malíře Jana Dědiny  kdysi  kdysi v Tatobitech založil Petr Pešek. Parta se po jeho smrti přes různé pochyby nerozpadla, vůdcovství převzal Zdeněk Dědeček a spolek vyšlapuje dál. Kromě akcí týkajících se kdysi v Tatobitech žijícího malíře, se členové zúčastňují i kulturního života v obci a není toho málo. Na fotografii z roku 2016 vidíte Petra gratulovat Zdeně Študentové ke kulatinám.  Nechcete se přijít podívat ?

----------------------------------------

Letošní Valná hromada spolku Dědina v tatobitské restauraci u Studničků se konala v sobotu 2. 4. 2022 ve 14. hodin.  Od té doby je klid. Nic nepíšou, na maily neodpovídají. Přiložený snímek je ale ze schůze v Malířově zahradě.

-----------------------------------------

  Třetí listopad 2022. Přednáška o Obnově hradu Valdštejna v knihovně u nádraží. Nabízel jsem, že ji zopakuji i v Tatobitech, už z úcty ke kastelánovi Kouckému. Starostka byla nejprve nadšená a že přijde na přednášku, kde se dohodneme o dalším. Nepřišla, prý poslala zástupce. No, nevím, ke mě se nikdo nepřihlásil. "Dědinové" by přednášku snad vzali, ale pouze pro sebe. Se vsí, že prý ne. Pro šest lidí tam nepojedu. Petr se musí v hrobě obracet. Tatobity jsem tedy pustil k vodě. Na Výročky Dědiny 2023 a 24 jsem také nejel. Není to už ono.