https://infocentrum-pelesany.cz/knihy

                                                  

      Knihy moje i cizí, 

             úvodem chci poděkovat všem, kdo mi čímkoliv pomohl. 

   Před několika lety, v době, kdy paní Kateřina Matysová "Letokruhy" psala, jsem se kolem Rovenska dost často pohyboval při shánění podkladů pro mou knihu "O historickém železářství ...." a v rovenské knihovně jsem ji občas navštívil. Nejsem "Roveňák" a někdy jsem potřeboval poradit ohledně tamního místopisu. Její znalost Rovenska a jeho historie mě udivovaly. To ale nebyly vědomosti nabiflované, ona to má v krvi, jednoduše řečeno, Katka tím městečkem žije.

        Kateřina Matysová        

         Rovenské letokruhy

    

Rovensko, v pozadí Hruboskalský zámek
Rovensko, v pozadí Hruboskalský zámek

  Její kronika kronik, jak svému dílu říká, představuje pět let práce. Zdůrazňuji, že denní práce (!) - z toho se nedá vysednout. V noci vás to budí. Ve "tři" ráno sednete k počítači a přepisujete. Kdo nezkusil, neuvěří. Napsat podobnou knihu, to není jenom sbírání podkladů, je potřeba také rozhodnout co kam, co dřív a co potom. Kam dát který obrázek, mapku. Také na nic nezapomenout. Když to máte pěkně srovnané, objeví se někde nová informace, a jste zase na začátku. Potom do toho všeho promluví tiskárna, že jim to při lámání nevychází, jestli by nešlo tenhle obrázek vynechat, nebo ho udělat menší. A co pak?

  Já osobně před Katkou smekám. Smekám před ní, protože to těch pět let vydržela. Smekám před ní za to, že tu knihu dotáhla do konce. Nějaké chybičky - mnohdy to je jen o rozdílném názoru. Kdo je někdy neudělal? Při takto obsáhlém díle...  

  Pro mne je tato kniha nadčasovým dílem, je pojistkou pro dobu, až odejdou dnešní pamětníci. Kdo ví, jestli ještě bude internet.                                               

                                                                       Katko díky 

  K napsání tohoto odstavečku mě přiměla recenze "Letokruhů" uveřejněná v prvním čísle OJKT roku 2022. Pod dílkem je podepsán pan Adam Rejha. Nevím, kdo to je, nikdy jsem ho asi neviděl, ani tiráž sborníku o něm nic neříká. Po odborné stránce je jeho práce zřejmě v pořádku. To, co mi v ní chybí, je trocha pokory.  

                                                                                                                  L. Š. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Kateřina Matysová , Rovenské letokruhy ještě jednou.                                                         

V knize mi ale něco chybí...   Obrázky, mapky a odkazy v mé kapitole o železářství, do redakce jsem je dodal. Kam se poděly? Nikdo mi to nevysvětlil. Prostě je tam při lámání nedali. Najdete je na tomto webu v rubrice Články o dolování a železářství v článku o rovenském železářství. Připomíná mi to redakční úpravu mého článku o Malé Jizeře v OJKT. Že by náhoda? Nebo stejná ruka? Cui bono? 

                                     

                       O historickém železářství

 aneb 

od magmatu k bahenní rudě

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Přátelé, s potěšením vám chci oznámit, že je to právě rok, co se v semilské firmě Tiskárna Glos zrodila moje další kniha věnovaná starému železářství a dolování v naší krajině. První, Za tajemstvími kraje kolem Jizery, která vyšla asi před osmi lety, se zaobírala územím od Vrátu přes Horskou Kamenici po Roztoky a Škodějov. Bohužel tato knížka je již beznadějně vyprodaná. Uvažuji ale o doplněné PDF verzi. Přestože děj novější publikace, jménem "O historickém železářství aneb od magmatu k bahenní rudě" počíná pátráním po železivcích v polích u Všeně, skutečně prvním impulzem byl nález vápenných pecí v Rovensku při akci Čistá Jizera. Samozřejmě následovala otázka, jak to bylo s tamním železářství. O jeho dávné existenci svědčí množství modrých strusek v protékajícím potoce i v okolí předpokládané huti.

Další otázka zněla: z jaké rudy se železo vyrábělo a kde byl její zdroj?

I když se myšlenka o využití železivců jako rudy pro výrobu železa nakonec ukázala mylná, moje pátrání neskončilo, objevila se celá řada dalších souvislostí a zajímavostí, pro které stálo za to pokračovat. Přestože názory některých odborníků tvrdí, že všechny železivce vznikly stejným, hydrotermálním způsobem, průzkum přímo v krajině to nepotvrdil. V jejich výskytu jsem si všiml některých pravidelností, které tomu odporují. Základním poznatkem byla směrová orientace svislých železivcových desek k některému blízkému vulkánu. Pro vodorovné desky se tato zkušenost ale nedala použít. Na objasnění jejich vzniku jsem čekal ještě další dva roky. Celé to zde nebudu popisovat, je to poměrně složitá záležitost, v knize to najdete, jenom chci sdělit, že v mnohém jsem navázal na článek Petrografie magmatitů doc. RNDr. Jiřího Zimáka CSc, z Katedry geologie PřF UP Olomouc, (říjen 2005).

  Po několika marných pokusech vytavit ze železivců železo, jsem tuto myšlenku opustil. O jejich nevhodnosti pro tuto výrobu je možné nalézt různé zmínky v literatuře již od počátku 20. století. Bruno Müller, Hartigové, A. Brož, Petr Kühn. Jenom hledat. Pátrání se postupně rozdělilo do dvou prolínajících se větví. Kdo tady to železo vyráběl a z čeho. Klíčem k rozluštění této otázky byly šlechtické rody, které tady kdysi vládly. Odkud přišly. Zda to uměly. Nejznámější byli děvínští Wartenberkové, od kterých hrad koupili Biberštejnové. Stráž (Wartenberk) po nich měli Hyršpergárové následovaní Hartigy. Wartenberkové později koupili rohozeckou část Turnova, ke které patřily lesy v okolí Žehrova s podobnými nalezišti železných rud, jako jsou u Ralska. Mohli tam tedy využít svých starých zkušeností. Začal jsem jezdit k Ralsku a k Českému Dubu... Náhodně jsem se dostal k písemným záznamům Rudolfa Jíry o tamním železářství v polovině 16. století. Kupní smlouvy. Další zdroje mluvily o výrobě železa na vesnických mlýnech na Zábrdce v době po třicetileté válce. Podařilo se sehnat i staré strusky ze 17. století. 


Rozpad pískovcového masivu
Rozpad pískovcového masivu
Rovenský Týn
Rovenský Týn

-------------------------------------------------

  V části Turnova a v Rovensku v té době vládli Smiřičtí. Nedaleké Českodubsko, kde kolem roku 1600 provozovali i železářský hamr, jim také nějaký čas patřilo. Železo v Rovensku možná už před nimi vyráběl Jan Svojanovský. Zřejmě ani on nebyl první. Všichni již železo potřebovali. Jeho výroba byla známá již několik tisíc let. 

   Do konce práce bylo ještě daleko. Objevily se další souvislosti. Území pátrání se opět rozšířilo, Voděrady. Opuky. Více jak čtyři roky tvrdé práce. (a dodnes to neskončilo.) Výsledek: Útlá knížka, 160 stran, 230 obrázků, fotografií, mapek, nákresů. Mimo povinné výtisky zaslané do Národní knihovny a několika dalších včetně KVK v Liberci jsem knížku nabídl i do místních knihoven, muzeí a archivů. Do běžné obchodní sítě se ji podařilo dostat koncem listopadu. Rozvezená je po kraji od České Lípy po Jičín a Liberec. 

Prosím o případnou propagaci. 

------------------------------------------------------------

DODATKY: Protože se neustále objevují další informace, které již do knihy OHŽ není možné doplnit, rozhodl jsem se to řešit dvěma způsoby. Jednak chci tyto doplňky uveřejňovat ve zvláštní rubrice tohoto webu. Druhým, víceméně klasickým způsobem, bude malý lísteček vlepený na závěr knihy. Bohužel již jen u těch neprodaných, nebo těch, které se mi nějak podaří zachytit. Kdysi se to běžně dělalo, tak snad mi to čtenáři odpustí.  

                           Starší knihy

                    Za tajemstvími kraje pod Kozákovem, 1. díl

Mlýn Žampach ve Ktové r. 1995
Mlýn Žampach ve Ktové r. 1995

  Jednička "Kozákov" je moje vůbec první kniha. Nejprve se v ní projdeme starým Turnovem a zamyslíme se nad jeho názvem. Z města se vydáme územím kolem toků Libuňky a Stebenky, kde navštívíme řadu mlýnů a rybníků. Odskočíme ale i na Radeč a ke kozákovské Havírně. Díky Romanu Kurfiřtovi se k Havírně podařilo získat řadu cenných dokumentů, včetně tzv. Propůjčky, což je povolení k tamním horním pracím. Hodně informací o kozákovském dolování jsem měl možnost získat z Pamětí Ladislava Januse. Doufám, že tím zmizí spousta různých pověstí o kozákovském dolování. Rebusem bylo i luštění záhady zaniklých kozákovských vesniček. 

    Kniha s různými úpravami vyšla čtyřikrát. Vzhledem k zájmu čtenářů je tedy nejúspěšnější, celkem se prodalo asi 1500 kusů. V okolních prodejnách je běžně k dostání a nějaké mám zatím i doma.  

                                                 ---------------------------------------------------------------------                            

                                                   Ladislav Šourek - Za tajemstvími kraje pod Kozákovem 1. díl 

                                                                                 Reakce autora na recenzi 

 Ve sborníku z Českého ráje a Podkrkonoší číslo 23/2010 vydávaném SOkA v Semilech vyšla recenze mé knížky " Za tajemstvími kraje pod Kozákovem". Podtitul knížky zněl: Pozvánka do minulosti aneb jak to tady kdysi (snad) vypadalo. Podepsán (pj ) – (zřejmě Pavel Jakubec). Hrůza. Dlouho jsem uvažoval, zda se tím mám vůbec zabývat. Teprve po dotazech řady mých přátel, co tomu říkám, a nekonečném vysvětlování, že jsem napsal něco jiného a většinu věcí mi recenzent pouze podsouvá, jsem se k tomu odhodlal.

 První dojem je ten, že knížku recenzent vůbec nečetl, a když, tak velmi povrchně. Z textu vyjmul pouze některé části a napohled odborným způsobem je zhaněl. Celkově to vypadá, že si s tím nějak nevěděl rady. Má pravdu v tom, že mnoho z uveřejněného je nedoložitelné. Na to ale upozorňuji již v úvodu knihy, což nějak přehlédl. Jsem totiž toho názoru, že je lépe (samozřejmě s upozorněním) uvést, tedy zaznamenat pro budoucnost, i nedoloženou informaci, protože ta se třeba někdy později může ukázat jako správná. Nikdy se nemá říkat nikdy. Psát knihy pouze opisováním zaručených informací nikam nevede. Ovšem člověk nenarazí. Ale k věci.

 Po celkem povšechném rozvláčném úvodu následuje první výtka - mnou citovaní historikové Justin Prášek a Berthold Waldstein - Wartenberg. Nechci tvrdit, že se J. Prášek nikde nezmýlil. Je to normální, byl to jenom člověk. Nikde jsem ale neviděl žádnou seriózní práci, která by jeho knihu hodnotila. Na druhou stranu před jeho prací smekám stejně jako před dílem J. V. Šimáka. Při vší úctě k němu se musí přiznat, že někdy také neměl pravdu. Většinou se ale jednalo o místopis nebo místní historii. Všechno v archivech přece jen není.

 Ohledně B. Waldstein - Wartenberga (1925 – 1992). Mám pocit, že pan (pj) vůbec netuší, o koho jde. Tento potomek rodu Valdštejnů byl profesionální historik, PHDr. Do Vídeňského archivu nastoupil v roce 1955 a posledních 15 let před svým penzionováním v roce 1990 tam byl ředitelem. Celý život sbíral údaje o svém rodu, které potom shromáždil v knížce Markvartici. Je faktem, že v době socialismu neměl přístup do českých archivů, a tak mu potřebné informace sháněli přátelé z Čech. Mohl ale studovat doklady v cizině, kam nesměli zase naši badatelé. Do Čech se poprvé dostal v roce 1992 a je skutečností, že v jeho knížce jsou místopisné chyby. Už vzhledem k uvedenému je nesmysl zařadit jej mezi autory překonané třeba Palackým, Šimákem nebo někým jiným. Na rozdíl od pana (pj) jsem měl možnost se s panem B.W.-W. setkat.

 Další výtka. Cituji z recenze: "Současné historiky pak obviňuje (tedy já), že se příliš nezajímají o výsledky pátrání svých vzdálenějších předchůdců…" To je vytrženo ze souvislosti z kapitoly o benediktinském klášteře v Hradišti. Napsal jsem tam: "Současné historiky je možné ohledně benediktinů v Hradišti rozdělit na dvě skupiny. Jedni, víceméně ovlivněni J. V. Šimákem, se přiklánějí k názoru, že tam bylo pouze slovanské hradiště, nikoliv benediktinský klášter. Zdůvodňují to tím, že pro jeho existenci nejsou důkazy. Uváděnou stopou po předpokládaném slovanském hradišti jsou v roce 1934 v prostoru kláštera odkryté čtyři slovanské hroby z 8.-9. století, to je z doby asi 300 - 400 let před cisterciáky. Bylo tedy dost času na hradiště i na klášter. Druhá skupina historiků existenci benediktinského kláštera v různé míře připouští s tím, že pro jeho faktické potvrzení není dostatek důkazů. Žádný z nich se příliš nezajímá o výsledky bádání svých vzdálenějších předchůdců. Stejně tak jsou opomíjeni církevní historikové, přestože právě oni vzhledem ke svému religioznímu vzdělání mohou do věci přinést mnoho nového". Konec citace. Na posledních větách trvám. V kapitole jsem odkazoval na církevního historika, litoměřického biskupa Antonína Ludvíka Frinda a jeho Církevní dějiny Čech (Kirchene Geschichte Böhmen), kterého recenzent nezná zřejmě ani z doslechu, takže se o něm raději nezmínil.

 Dále je mi vytýkán pokus, vysvětlit původ názvu města Turnova. Samozřejmě opět polovičatě. Recenzent se jako obvykle vyhnul konkrétním věcem, pouze neurčitě kritizoval. V odstavci zamotal všechno možné včetně mého pátrání po dějinách železářství v naší krajině. Možná ho mrzí, že ho to s tím Turnovem nenapadlo samotného. Byla by z toho nehynoucí sláva, možná doktorát. Už jsem takové věci viděl. Ale k věci - v kapitole odvozuji název města z latinského turris, turrim - věž, hrad, útes a podobně. (S odkazem na Latinsko-česko-německý slovník V. Vojáčka, Praha 1870, nakl. Kober.) Recenzent úplně pominul fakt, že to není můj nápad. Vyšel jsem z názoru etymologa (dialektika) Františka Cuřína, uveřejněném ve sborníku Pedagogické fakulty UK Praha 1969 str. 19 s názvem Kapitoly z dějin Českých nářečí. (Což je v knize uvedeno.) Nápad F. Cuřína jsem rozpracoval a pokusil jsem se ho pokud možno doložit. Že v Evropě je ještě několik desítek míst s názvem doloženě vycházejících z uvedeného základu (a tedy alespoň některé z doby římské) snad pan (pj) nezpochybní. Jak jsem dodatečně zjistil, význam Turnov = Věžňov u našeho města byl kdysi zřejmě známý, neboť, jak píše J. Prášek (zase on) ve svých Dějinách města Turnova nad Jizerou (!) (str. 199), v roce 1690 dostal litoměřický královský kanovník, turnovský rodák Václav Leopold Červenka od císaře Leopolda I. predikát z Věžňova. Tohle jsem ale uvedl až ve třetím vydání knihy, dříve jsem to nevěděl. O Červenkovi z Věžňova se v "Příbězích ... " zmiňuje i J.V. Šimák. 

Co se týče cisterciáků z Hradiště, ty mi pan (pj) celkem toleruje. Jiná síla, která by tady tehdy dokázala krajinu kultivovat, prostě nebyla.

Další výtka: poloha Turnova a stezka vedoucí přes jeho území. To přece bylo běžné, že přes město vedla stezka nebo město u ní bylo založeno (dodnes tomu tak je). Stezka také samozřejmě nekončila hned za hradbami. Dnešní silnice (tím ale nemyslím dálniční tahy) v podstatě kopírují směry starých cest. Zkuste porovnat cestu z jihu Čech na sever na Klaudiánově mapě z roku 1518 s dnešní silnicí. Obě jdou přes Turnov. Známé je, že již Římané vyměňovali měď za skandinávské kožešiny. Kudy by to vozili? O staré stezce přes českou kotlinu v souvislosti s transportem mědi v dobách před naším letopočtem mluví i J. Majer v knize Rudné hornictví (str. 20). O Římanech v souvislosti s Turnovem se kdesi zmiňuje i dr. Prostředník. Hovořit by se mohlo i o Keltech a ještě starších kulturách. Vzpomeňte na stará sídliště v Příšovicích. Nepodceňujte ty dávné lidi, pane (pj), oni nebyli hloupí.

Cituji dále z recenze:"Zjišťujeme (tedy v mé knize), že poloha turnovského náměstí je podmíněna letním slunovratem, stejně jako poloha kostelů v sousedství, podezřele odkloněných od osy východ - západ. Autor (tedy já) se ani nepokouší polemizovat s myšlenkou, že mohlo jít o pouhou technickou potřebu respektující například morfologii terénu a rovnou zjištěný fakt mýtizuje." Konec citace. Opět smotané jedno s druhým. Tohle jsem vůbec nenapsal. Můj text byl následující. Cituji: "Zajímavý je fakt, že při východu slunce v době letního slunovratu jdou sluneční paprsky přímo ulicí 5. května, tedy bývalou Hruštickou ulicí a středem náměstí, kde tečují jeho povrch. Pokud by náměstí bylo výš nebo níž ve svahu, tento efekt by se neprojevil." To je prosté konstatování nějaké skutečnosti, kterou si může kdokoliv ověřit. Žádné mýtizování. To mi pan (pj) jenom podsouvá. Cituji dále svůj text: "Osa náměstí je při tom od skutečného směru východ – západ zhruba 28 stupňů odkloněna. Podobně se také uhýbá chrám Narození Panny Marie (28 stupňů) a kostelík v Nudvojovicích (20 stupňů). Úchylky, ale pouze 15 stupňů má kostel sv. Františka a Mariánské náměstí. Zřejmě se při jejich orientování vycházelo ze směru paprsků při východu slunce. Pouze nejstarší kostely sv. Mikuláše a sv. Matěje jsou směrovány přesně k východu, jak vyžadují církevní předpisy." Co se týče polohy náměstí (Českého ráje) a Mariánského náměstí, je to zase pouze konstatování nějakého faktu. Prostě takové jsou. Proč to tak je, nevím, nikde jsem s tím nepolemizoval. Jiná je ale situace u kostelů, což pan (pj) asi netuší a zřejmě přehlédl, co jsem napsal v poslední větě. Takže ještě jednou: "Pouze nejstarší kostely sv. Mikuláše a sv. Matěje jsou orientovány přesně k východu, jak vyžadují církevní předpisy." Žádná morfologie terénu. Církevní předpisy! Potvrdil mi to i turnovský vikář pan Vlasák. Překvapuje mě, že to pan (pj) neví. Jdeme dál.

Další výtka: dominikánský klášter, chrám Panny Marie. Recenzent se podivuje mým informacím o konventním kostele u dominikánského kláštera. Musím ho odkázat na publikaci Encyklopedie klášterů, která vyšla asi před deseti lety v nakladatelství LIBRI. V semilském archivu ji nalezne v badatelně vlevo od vchodu asi v polovině délky regálu. Vytýkaný název chrám Narození Panny Marie jsem převzal ze Šimákových Příběhů… Když se nad tím dnes zamyslím, skutečně tam není jasné, zda se ten název týkal již původního kostela. --- V encyklopedii se autoři odvolávají na J. V. Šimáka, V. J. Koudelku, Z. Kalistu a J. Klápště. Cituji: "Konvent byl založen Markvartici asi v souvislosti s vysazením města, někdy kolem poloviny 13. století. Vznik konventu bývá dáván do vztahu se sv. Zdislavou (+1252). První určitější zmínka o něm pochází až z roku 1335. Trojlodní konventní chrám byl vybaven jedenácti oltáři…" V tomto duchu o kostele píše i J. V. Šimák v Příbězích města Turnova. Oltáře navíc jmenovitě označuje s odkazem na jakousi zprávu o odpustcích z roku 1380.

Co se týče stavby kostela, je to trochu záhada. J. Prášek uvádí: "Stályť sice zříceniny jeho ještě v dobách novějších, avšak zanikly pak bez paměti při novém obnovení chrámu Mariánského roku 1668, jelikož zdiva dosud pozůstalého užito bylo k stavbě chrámu… " K tomu jsem doplnil: " Z věty není jasné, zda byly zbytky vezděny do nových zdí, nebo zda byly nejprve zbourány na stavební materiál. Vzhledem k tomu, jak se jím kdysi šetřilo, jde asi o první možnost." Narážel jsem tady na svou dřívější zmínku o možném skrytí zbytků chrámu v nových zdech: "…jak naznačují stavební plány z doby Aehrenthálských přestaveb." Ty plány jsem totiž měl možnost vidět, a jak každý zedník ví, na stavebních plánech přestaveb je zaznamenán odlišnými barvami stav nový a stav původní. V původním bývají zakresleny černou barvou i zbytky ještě starších (v té době již nefunkčních) konstrukcí, zbytky zdí a podobně. To právě jsem měl svou zmínkou na mysli. V Aehrenthálských výkresech takové zbytky vidět jsou a zřejmě se jednalo o dosti velký objekt. Ve výše zmíněné encyklopedii klášterů se autoři zmiňují o jakési dřívější bratrské svatyni ze 16. -17. století, na jejímž místě chrám vznikl. Kde je tedy pravda? Nevím. Třeba to ukáže budoucnost.

Část recenze teď vynechám. Autor v ní lká nad mojí snůškou nepodložených domněnek, ale nic konkrétního neuvádí. Nejvíce mě v odstavci zaujala poslední věta. Cituji: "Nebylo arogancí odborných kruhů ……. když v závěru jednoho z bloků konference nikdo z přítomných historiků na diskusní vystoupení Ladislava Šourka nereagoval". Upřímně řečeno, nelituji toho. Když jsem viděl, jak odborné kruhy tleskají pánovi s titulem, vykládajícím o turnovských františkánech, kteří (podle něho) po třicetileté válce přinesli do Bozkova Mariánský kult, nevěděl jsem, co si mám myslet. V Bozkově byli totiž již daleko dříve cisterciáci, kteří mají Mariánský kult přímo v řádové řeholi. Poutě k Panence Marii se v Bozkově konaly již v 14. století. Ale to jen tak na okraj. Ten příspěvek se také do sborníku "Šlechtická sídla…" nedostal. V recenzi zase následuje delší povšechné povídání o tom, jaký jsem. Střídají se klady a zápory, až se dostaneme k něčemu konkrétnímu. Radeč. "Nepřesnostmi hýří zejména identifikování gruntů s čísly popisnými." Možné to je. Nevím. Pan (pj) se zaniklými vesnicemi zabýval a vzhledem k svému povolání má přístup do některých pro mě nedostupných dokumentů. Pokročíme dále: v Poddubeckém mlýně recenzent lituje mé neznalosti významu zkratky na okenním klenáku. -- Celá kapitola o mlýně má asi šest stran plus strana fotografií, takže jsem nedopadl tak zle. Horší asi je, že jsem neupozornil na objasnění této věci ve sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší (21 svazek, r. 2008), kde je recenzent spolu se Zuzanou Šonskou autorem. Že však základ jeho článku vyšel z mého staršího textu uveřejněném v OJKT už zapomněl uvést.

 Závady se našly i v seznamech literatury. Například mé upozornění na informace na webových stránkách.

                            Tak mě napadá: byla poctivěji udělána moje knížka, nebo ta recenze?  

                                         ---------------------------------------------                                      

                                      Za tajemstvími kraje pod Kozákovem, 2. díl


Železný Brod
Železný Brod

 Obsahově je to mix kapitol s různou tématikou. Opět začínáme Turnovem a jeho nejstarší historií. Zajímavá je kapitola věnovaná astronomické orientaci kostelů. Protože jsem původně "Broďák", pokusil jsem se sepsat alespoň krátkou historii železnobrodské textilky, kde pracovali oba moji rodiče. V ní je cenný rodokmen Liebiegů, který jsem skládal více nežli dva roky. Samozřejmě jsem se zavrtal i do nejstarších dějin Železného Brodu, a to v kapitole O vzniku Brodu, města slavného, kde jsem vyšel ze staré pověsti o jeho založení dvěma bratry Berky. Profíci nad tím kroutili hlavou, nakonec se vše ale podařilo. Docela zajímavá je i kapitola o jménech, příjmeních a přídomcích. Závěrem jsou nějaké doplňky ke starším publikacím. Tato kniha je již skoro vyprodaná. Doma jich mám pouze několik a nechávám je pro vyloženě vážné zájemce, archivy, muzea. V prodejní síti jsou zatím běžně k dostání...

                      ----------------------------------------------       

                Za tajemstvími kraje kolem Jizery

 Jelikož je knížka Za tajemstvími kraje kolem Jizery, zkráceně "Jizera", dost tematicky specializovaná na staré dolování a železářství, tak se z počátku příliš neprodávala. Podobně zaměřená je i ta O historickém železářství. Nejsou to, holt, knihy pro každého čtenáře. Jizera je dnes již absolutně vyprodaná, stále se ale objevují noví zájemci. Ojedinělý kousek v Antiku u Fryčů v Liberci nabízejí za pětistovku. Dotisk stovky kousků by přišel příliš draho.  Ve svém archivu jsem ale objevil  PDF verzi "Jizery" i s ČB obrázky, barevné se dají poslat zvlášť. Takže, kdo máte zájem, pište. První část knihy jsem psal ve spolupráci s geologem doktorem Rothem. Po něm nastoupil amatérský badatel, mineralog Roman Kurfiřt z Bozkova. Dík patří i zesnulému geologovi Ladislavu Žitnému st. za obstarání řady důležitých dokumentů. Snad nejcennější částí knihy je závěr, ve které se píše o dobývání měděných rud na Škodějově (Rybnicích), kde se nám podařilo zachytit poslední pamětníky chemické těžby. O Posledním dolování měděné rudy vzniklo i kratší video. Podobný "filmek" jsem vytvořil i o Engenthalském hamru.  

                           -----------------------------------------------------

Slitek železa z haldy u Prosečského potoka
Slitek železa z haldy u Prosečského potoka

 Poznámka: Nedávno, již poměrně dlouho po vyjití knihy, vznikl kolem  Honzy Polakoviče a Aleše Mastníka  spolek přátel Šachovce, který se na základě "Jizery" pokouší shromažďovat další informace. Třeba to ještě někdy někdo sepíše.... 

     Asi ne, spolek po počátečním nadšení se nějak rozplynul....    

 Toto krásné údolí také objevila parta čtyřkolkářů , zůstává tu po nich ale spoušť.    

https://infocentrum-pelesany.cz/knihy